Πολιτική ακυρώσεων και επιστροφής χρημάτων

Ακύρωση λόγω ανωτέρας βίας ή αδυναμία Ιατρού

Διατηρούμε το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας κάθε θεραπείας, ενημερώνοντας τους ασθενείς τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι ασθενείς δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των χρημάτων τους, εάν δεν επιθυμούν την ανανέωση της ημερομηνίας. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε.

Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου του Ιατρού, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου της θεραπείας, διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε την ημερομηνία και την ώρα θεραπείας. 

Μεταβολή ή ακύρωση θεραπείας λόγω επιθυμίας ασθενή

Οι ασθενείς που τυχόν επιθυμούν να τροποποιήσουν ή να ακυρώσουν την θεραπεία τους, οφείλουν να ενημερώσουν τον Ιατρό τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, μηνύματος τουλάχιστον 1 ημέρα νωρίτερα. 

Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν την ημερομηνία/ώρα της θεραπείας τους. 

Στην περίπτωση ολικής ακύρωσης της θεραπείας και εφόσον έχουν ενημερώσει τουλάχιστον 1 ημέρα νωρίτερα, πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων  είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε.

Σε περίπτωση ακύρωσης την ημέρα της θεραπείας, ΔΕΝ πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων.