Προσθετική Δοντιών

Αν έχει απωλεσθεί ένα ή περισσότερα δόντια, γίνεται προσθετική αποκατάσταση με γέφυρα δοντιών πορσελάνης, η οποία στερεώνεται σε παρακείμενα δόντια-στηρίγματα και αναπληρώνει τα κενά. 

dental birdge