Ενδοδοντία – Απονεύρωση

Όταν ο πολφός του δοντιού μολυνθεί ή νεκρωθεί κάνουμε ενδοδοντική θεραπεία ή απονεύρωση με ειδικά μικροεργαλεία, ώστε να διατηρήσουμε το δόντι και να αποφύγουμε την εξαγωγή του. 

endodontics